Tel: +40.757.228.760 Email: office[at]entrecon.ro

Blog

/
19feb.2015

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBTINEREA FORMULARUI A1 IN CAZUL ANGAJATORILOR

 • By Blog Admin
 • 1 Etichete
 • 0 Comments

Documentul portabil A1 dovedeste mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere. Neobtinerea acestuia nu impiedica insa salariatul de a-si desfasura o activitatea pe teritoriul altui stat membru UE, dar in acest caz salariatul trebuie sa fie asigurat conform legislatiei locului de desfasurare a activitatii.

Dosarul de solicitare a formularui A1 in cazul angajatorilor trebuie sa contina o serie de documente, si anume:

1. certificatul de inregistrare a societatii, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de care apartine angajatorul;

2. certificatul de atestare fiscala, eliberat de catre ANAF, din care sa reiasa ca angajatorul nu are datorii catre bugetul general consolidat;

3. adeverinta de la ITM/declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care sa reiasa numarul total de angajati incadrati cu contracte individuale de munca la data solicitarii formularului A1;

4. certificatul constatator referitor la situatia angajatorului, emis pentru luna in curs, de catre Oficiul Registrului Comertului de care apartine angajatorul;

5. situatii financiare actuale ale angajatorului din Romania, adica ultimul bilant contabil depus si inregistrat la Administratia financiara, precum si ultimele 3 balante de verificare analitice, semnate si stampilate;

6. declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte cifra de afaceri realizata de acesta in Romania si cea realizata pe teritoriul celuilalt stat membru in ultimul an, respectiv de la data infiintarii (dupa caz);

7. contracte comerciale care sa fi fost implementate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei pentru care se solicita formularul A1;

8. contracte comerciale care vor fi implementate pe teritoriul Romaniei in perioada pentru care se solicita formularul A1;

9. contractul sau antecontractul incheiat cu angajatorul din statul membru, precum si traducerea autorizata a acestuia, din care sa rezulte drepturile si obligatiile partilor contractante, misiunea de indeplinit de catre salariatii detasati, precum si perioada de executie a contractului;

10. Declaratia lunara 112 (anexa 1.1-anexa angajator si anexa 1.2- anexa asigurat pentru care angajatorul solicita formularul A1);

11. actul de identitate al salariatului/salariatilor pentru care se solicita formularul A1;

12. contractul individual de munca al salariatului pentru care se solicita formularul A1, contract ce trebuie sa contina:

 • durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata pe teritoriul celuilalt stat membru;

 • moneda in care vor fi platite drepturile salariale;

 • modalitatile de plata;

 • prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;

 • conditiile de clima;

 • reglementarile principale din legislatia muncii din statul membru;

 • obiceiurile locului a caror nerespectare ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta salariatului;

 • conditiile de repatriere a salariatului, dupa caz.

13. adeverinta privind stagiul de cotizare realizat de fiecare salariat pentru care se solicita A1, in ultimele 12 luni, emisa de catre Casa de Pensii;

14. declaratie pe propria raspundere a angajatorului care sa ateste eventualele perioade pentru care angajatii pentru care se solicita formularul A1 au beneficiat sau nu de formulare E 101, E 102 sau A1. In cazul in care angajatii in cauza au beneficiat de oricare dintre aceste formulare, se vor prezenta si copii ale acestora;

15. cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in cazul angajatorilor (formular tipizat).

CATEGORIES Uncategorized

COMMENTS