Tel: +40.757.228.760 Email: office[at]entrecon.ro

Blog

/
11dec.2014

Conditii de obtinere a formularului A1 in cazul angajatorilor

 • By Blog Admin
 • 1 Etichete
 • 0 Comments

Documentul portabil A1 confera posesorului acestuia, precum si membrilor de familie pe care ii are in intretinere, posibilitatea de a ramane afiliati sistemului de securitate sociala din tara de origine, pe o perioda de maxim 2 ani, in cazul in care isi desfasoara activitatea pe teritoriul altui stat membru. Documentul se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice, doar pentru acei angajatori care indeplinesc cumulativ o serie de conditii:

 • sa fie inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului din Romania si sa aiba CIF/CUI (dovada: certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comertului);

 • sa fi desfasurat activitate pe teritoriul Romaniei de cel putin 4 luni consecutive anterior detasarii salariatilor (dovada: bilant contabil, cel putin 3 balante de verificare, precum si contractele comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior detasarii);

 • cifra de afaceri realizata de angajator in Romania sa reprezinte cel putin 25% din cifra de afaceri realizata atat in Romania cat si in statul membru, in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz (dovada: un document care sa ateste cifra de afaceri atat in Romania cat si pe teritoriul celuilalt stat membru);

 • sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati substantiale specifice domeniului sau profesional si nu doar activitati de administrare, inainte si in timpul trimiterii unor salariati pentru a munci pe teritoriul unui alt stat membru (dovada: bilant contabil si balante de verificare, precum si contractele comerciale in derulare incheiate cu persoane fizice sau juridice din Romania);

 • numarul salariatilor care raman sa-si desfasoare activitatea in Romania trebuie sa reprezinte cel putin 25% sau 50% (procent stabilit in functie de vechimea angajatorului si de numarul total de salariati) din numarul total de salariati ai societatii, iar activitatea desfasurata de acestia trebuie sa se incadreze in domeniul profesional al angajatorului (dovada: o adeverinta eliberata de ITM din care sa reiasa numarul total de salariati ai angajatorului);

 • angajatorul sa fie solvabil, in sensul ca trebuie sa existe certitudinea ca isi va indeplini obligatiile de plata a contributiilor sociale pentru salariatii detasati (dovada: certificatul de atestare fiscala);

 • activitatea salariatului detasat trebuie sa corespunda domeniului de activitate al angajatorului din Romania (dovada: contractul/antecontractul incheiat intre angajator si persoana fizica/juridica din statul membru, in care sa se specifice scopul detasarii salariatului)

 • contractul individual de munca incheiat intre salariatul detasat si angajator trebuie sa se supuna legislatiei romane in vigoare (dovada: contractul individual de munca al salariatului);

 • salariatul detasat nu poate fi trimis sa inlocuiasca o alta persoana careia i-a expirat perioada de detasare;

 • raportul de subordonare intre salariatul detasat si angajator trebuie sa se mentina pe toata durata detasarii (dovada: contractul individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, cu conditia ca durata contractului sa depaseasca, cu cel putin 3 luni, termenul limita de detasare, iar salariatul sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii formularului A1 si nici pe perioada detasarii) ;

 • salariatul detasat trebuie sa isi desfasoare in mod obisnuit activitatea la angajatorul din Romania (dovada: contractul individual de munca al salariatului. Conditia se considera indeplinita daca salariatul desfasoara activitate la angajatorul din Roamnia cu cel putin 2 luni anterior solicitarii sau daca raportul de subordonare intre salariat si angajator se mentine pe toata durata detasarii si angajatorul desfasoara activitati semnificative pe teritoriul Romaniei);

 • salariatul detasat trebuie sa desfasoare in statul membru o activitate determinata din punct de vedere al sarcinilor care trebuie indeplinite si al duratei acestora, in contul angajatorului din Romania (dovada: contractul/antecontractul incheiat intre angajator si persoana fizica/juridica din statul membru);

  Trebuie mentionat insa ca, aprecierea situatiei unui angajator se va face in contextul analizarii tuturor documentelor depuse la dosar, iar eliberarea formularului A1 se va face in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii si a dosarului aferent.

In cazul in care se constata ca dosarul este incomplet, termenul de emitere se prelungeste cu durata necesara obtinerii documentelor solicitate.

In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale, angajatorul este informat asupra acestui lucru si indrumat sa se adreseze organismelor competente din statul membru in vederea asimilarii salariatilor detasati sistemului de securitate sociala din statul respectiv.

COMMENTS